متقال پر

کدخرید: 11904

عرض: 90 سانتی متر
جنس: متقال پرگیر
وزن هر طاقه: 5±250 کیلوگرم
کاربردها: مناسب برای لایی ، عایق حرارت ، پارچه مورد استفاده زیر ملحفه ، پرگیر و...
فروش به صورت عدل و طاقه(40 متر)


به دلیل نوسانات بازار قیمت ها ممکن است کمی دچار نوسان شود.

فروش ویژه تماس بگیرید