پارچه متقال مخصوص اپیلاسیون

کد خرید: 11908

عرض: 90 سانتی متر
جنس: متقال اپیلاسیون
وزن به ازای هر متر: 5±70
کاربردها: مناسب برای مصارف اپیلاسیون

فروش به صورت عدل و طاقه(40 متر)

به دلیل نوسانات بازار قیمت ها ممکن است کمی دچار نوسان شود.

قیمت:  تومان   
فروش ویژه:  تومان